BEHAAGLIJK Vloerklimaat

Leestijd: 6 minuten

Ik ga er even bij liggen…

Vloerverwarming en/of vloerkoeling

Bij steeds meer verbouw- en nieuwbouw projecten wordt er gebruik gemaakt van vloerverwarming en/of vloerkoeling, al dan niet gecombineerd met een warmtepomp.
Deze comfortverhogende voorzieningen dragen bij aan een BEHAAGLIJK Vloerklimaat.

De vraag of mensen zich in een gebouw prettig voelen hangt van een groot aantal factoren af. De voornaamste factoren zijn persoonsgebonden: gezondheid, gebruik van de ruimte en omgevingsfactoren: luchttemperatuur en luchtvochtigheid, stralingswarmte en toevoer van verse lucht in de ruimte.

Relatieve luchtvochtigheid

Hout is een hygroscopisch (wateraantrekkend) materiaal, het is poreus van structuur, en reageert op invloeden van buitenaf zoals temperatuurwisseling en luchtvochtigheid. Het hoogwaardige parket dat DolOpHout levert heeft een vochtpercentage van circa 9% (+2%). Dat komt overeen met een temperatuur van 20 °C tot 22 °C en een Relatieve Luchtvochtigheid (RV) van 55%.

Relatieve luchtvochtigheid (RV): de verhouding tussen de absolute hoeveelheid waterdamp in de lucht en de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht bij een gegeven temperatuur op dat moment kan bevatten.

In de zomerperiode kan de RV oplopen tot wel 90%. Het vochtpercentage in het hout kan dan met 16% toenemen. Dit zorgt ervoor dat een parketvloer uitzet.

Bij constante blootstelling aan een (te) hoge luchtvochtigheid kan er condensvorming, schimmel, en zelfs houtrot, ontstaan. In de winterperiode, met vorst en met kunstmatige verwarming, kan het voorkomen dat de RV daalt tot waardes onder de 35%. Het volume van de vloer krimpt, met naden en scheurtjes in het hout tot gevolg.

Naast periodiek onderhoud aan je parketvloer is het dus ook van belang om de Relatieve Luchtvochtigheid in de ruimte regelmatig te controleren. Dat doe je met behulp van een hygrometer. Deze meter geeft luchtvochtigheidspercentages aan tussen de 0 en 100 %.


De schaalverdeling van een hygrometer:

Tussen   0%  en   45%   =  droge lucht
Tussen 45%  en   65%   =  gezonde lucht 🙂
Tussen 65%  en 100%   =  muffe lucht


1. De luchtvochtigheid is te laag (droge lucht)

Lucht kan van tijd tot tijd meer of minder vocht bevatten. De absolute hoeveelheid vocht die lucht bevat is gerelateerd aan de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de absolute hoeveelheid vocht die als waterdamp in de lucht aanwezig zal zijn. Een lage luchtvochtigheid treedt eigenlijk alleen in de winter op. Deze ontstaat doordat koude lucht van buiten wordt aangevoerd en vervolgens binnen wordt opgewarmd. Koude lucht bevat weinig vocht; de absolute hoeveelheid vocht in de lucht is dus laag. Bij het verwarmen van lucht kan deze een grotere hoeveelheid vocht opnemen. Als de absolute hoeveelheid vocht in de lucht gelijk blijft, zal de relatieve luchtvochtigheid dalen.

Als de hygrometer een vochtpercentage tussen 0% en 45% aangeeft, dan is de RV in de ruimte te laag. Centrale verwarming droogt de lucht uit. Dat leidt tot: lusteloosheid, hoofdpijn, keelpijn en een droge huid. Dat alles maakt dat verwarmde woon- en werkplekken niet altijd prettig zijn om in te verblijven. Droge lucht heeft echter ook invloed op jouw parketvloer. Doordat het aanwezige vocht verdampt kan dat ertoe leiden dat (met name) massieve Tapis vloeren gaan krimpen en vloerdelen bol kunnen gaan staan.


2. De luchtvochtigheid is goed (gezonde lucht)

Als de hygrometer een vochtpercentage tussen de 45% en 65% aangeeft, dan is de luchtvochtigheid in de ruimte in orde. Dat is niet alleen van belang voor een parketvloer en het in de ruimte aanwezige meubilair, maar ook voor het welzijn van de gebruikers. Bij een RV tussen de 45% en 65% en een constante temperatuur van 20 °C werkt een houten vloer niet of nauwelijks. Dit is dus het meest gunstige klimaat voor jouw parketvloer.

Voor een EVENWICHTIG VOCHTGEHALTE IN PARKET verwijzen wij je naar onze tabel


3. De luchtvochtigheid is te hoog (muffe lucht)

Als de hygrometer een percentage tussen 65% en 100% aangeeft, dan is de luchtvochtigheid in de ruimte te hoog. Een houten vloer absorbeert vochtige lucht, waardoor planken kunnen gaan uitzetten. De vloer komt dan onder spanning te staan, waardoor vloerdelen hol gaan staan, en de vloer tussen de muren bol gaat staan. Om dat tegen te gaan is het van het belang om de RV zo snel mogelijk naar waarden tussen 45 en 65% te krijgen. Dit kun je bereiken door te ventileren (warme, vochtige lucht afvoeren).

Overigens betekent het opvolgen van de onder 1), 2) en 3) genoemde adviezen niet dat jouw parketvloer, niet, enigszins of nooit kan gaan werken.


Hygrometer plaatsen

Een hygrometer is een nauwkeurig meetinstrument. Plaats deze bij voorkeur in het midden van de ruimte, in de buurt van een thermostaat. Zet de meter niet bij een raam, of in de velle zon. Vermijdt eveneens plaatsing in de keuken omdat tijdens het koken aanzienlijke hoeveelheden water verdampen.

Analoog of digitaal

Voor het meten van vocht in kantoorruimte, woning of winkel heb je de keuze uit 2 typen hygrometers: analoog (mechanisch) of digitaal (elektronisch).

De meeste analoge hygrometers die op internet worden verkocht zijn voorzien van een metalen spiraal (bi-metaal). Deze zijn echter minder nauwkeurig dan hygrometers met synthetisch haar.

Bij digitale hygrometers speelt de vochtsensor een belangrijke rol. Digitale hygrometer zijn minder gevoelig voor vibraties en hoeven niet te worden gekalibreerd, in tegenstelling tot analoge meters.

ANALOOGDIGITAAL
Uitvoering weergave meetresultatenAnaloog (mechanisch): wijzerplaat met aflees-
schaal en naald
Digitaal (elektronisch): weergave meetresultaat
op display
BatterijenNeeJa
GevoeligheidBij steeds wisselende vochtigheid
snel reagerend
Kan soms wat trage respons geven
NauwkeurigheidNa ijken weinig afwijking (tot 2%)Nauwkeurig, bij lagere temperaturen
minder exact
Kalibreren mogelijk?JaNee
Vastleggen van metingenNeeMin./max.; bij sommige logfuncties verbinding met desktop nodig
Verschil tussen analoge en digitale hygrometer

Hoe nauwkeurig is een hygrometer?

Een hygrometer kan alleen optimaal vocht (relatieve vochtigheid) meten als deze nauwkeurig is afgesteld op de omgeving waarbinnen de dagelijkse metingen plaatsvinden. Op de bovenverdieping of in een kelder van hetzelfde pand zal een hygrometer daarom niet altijd dezelfde weergave laten zien.

Belangrijk is dat een analoge hygrometer bijgesteld (gekalibreerd) kan worden zodat je, ook op de lange termijn, de juiste RV meetwaarden behoudt.

Hoe ijk/kalibreer ik een hygrometer?
Zoutmethode:
  • Vul een plastic bakje met water totdat de bodem ongeveer met 5 mm water is bedekt;
  • Maak vervolgens een verzadigde zoutoplossing in de verhouding, ± 40 gram zout per 100 ml water;
  • Plaats een glas ondersteboven in het bakje en plaats dan de hygrometer hierop. Sluit het plastic bakje af en laat deze vier uur staan. Het is belangrijk dat de temperatuur constant blijft gedurende deze vier uur, ongeveer tussen 19 °C en 21 °C. Dit resulteert uiteindelijk in een RV van 75% in de container;
  • Bij de volgende stap dien je snel te handelen: plaats de hygrometer in je hand en stel de hygrometer onmiddellijk in op 75%.
Natte doek methode:

Deze methode is niet zo nauwkeurig, maar is wel sneller en gemakkelijker dan de zoutmethode. De referentiewaarde is hier een 100% relatieve luchtvochtigheid. Dit wordt gestimuleerd door middel van een natte doek die om de hygrometer wordt gewikkeld. Laat deze doek vervolgens gedurende een uur om de hygrometer heen zitten en stel dan de luchtvochtigheid in op 100%.

De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor een optimale relatieve luchtvochtigheid. Alleen een hygrometer plaatsen is niet voldoende. Wij raden je daarom aan om, behalve een hygrometer, de aanschaf van een luchtbevochtiger te overwegen.

De werking van een lucht-be-vochtiger

Een luchtbevochtigers zuigt de, in een vertrek aanwezige, (te) droge lucht op. Het in het reservoir aanwezige water vernevelt en wordt samen met de gefilterde lucht via de bovenzijde weer de ruimte ingeblazen. De rondzwervende stofdeeltjes worden eveneens opgezogen en blijven in de natte filtermat achter, zodat de lucht wordt gereinigd. Sommige luchtbevochtigers reageren automatisch op het vochtgehalte in de lucht, zodat nooit te weinig of te veel lucht de ruimte in wordt geblazen. Hierdoor ontstaat er een optimaal woon-, leef- en werkklimaat.

De werking van een lucht-ont-vochtiger

Met een luchtontvochtiger kunnen vochtproblemen worden voorkómen. De vochtige lucht wordt door middel van een ventilator over een koud verdamperblok gevoerd. Door de sterke afkoeling verliest de lucht een groot deel van de aanwezige waterdamp. Het condenswater wordt opgevangen in de hygro(vocht) sensor. Deze voorkomt en verhelpt niet alleen vochtproblemen, maar bespaart óók energie door warmte terugwinning. De teruggewonnen energie wordt met de warmte-energie van de condensor en de compressor gebruikt om de lucht op te warmen. Deze manier van ontvochtigen is tot wel 75% efficiënter dan bij traditioneel ventileren.

Voldoende ventilatie

Als onder de begane grond vloer van de woning/kantoorruimte een kruipruimte aanwezig is, let er dan op dat eventueel aanwezige ventilatieroosters continu geopend zijn en vrij zijn van verstoppingen. Idealiter worden deze roosters aan zowel de voor- als achterzijde van het pand geplaatst om een optimale ventilatiestroom te garanderen, ter voorkoming van het uitzetten door extra vochtopname.

DolOpHout kan je adviseren welke luchtbevochtiger en/of luchtontvochtiger voor jouw specifieke woon- en/of werksituatie het meest geschikt is.

Gebruiks- en bedieningsgemak met de
Fidbox® parket beschermer

Beschik je over vloerverwarming en/of vloerkoeling in jouw kantoor, woning of appartement?

Dan kun je de Fidbox® parket beschermer vakkundig door ons onder jouw houten vloer laten monteren. Hierdoor blijft de ideale temperatuur in de ruimte op een constant niveau.

Fidbox® parket beschermer

Dankzij de Fidbox® app kun je, op ieder gewenst moment, de luchttemperatuur én relatieve luchtvochtigheid uitlezen en geniet je elke dag opnieuw van een optimaal en gezond binnenklimaat!

De Fidbox® Smartphone app

Wij hopen je hiermee een aantal handvatten te hebben aangereikt over hoe je thuis of op kantoor een Behaaglijk Vloerklimaat kunt realiseren.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!

Vond je dit een zinvol artikel?